اینجانب متعهد می شوم از محصولات خریداری شده خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده ننمایم و در غیر این صورت مسئولیت و عواقب احتمالی آن را می پذیرم.